Η ιστορία του βελονισμού

Η ιστορία του βελονισμού

Βελονισμός: Πρόκειται για μία πανάρχαια θεραπευτική μεθοδολογία, η οποία χρησιμοποιείται και σήμερα, έχοντας υποστεί με την πάροδο των αιώνων πολλές τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Έχει τις ρίζες ...

Βελονισμός και η Εφαρμογή του

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ Ο βελονισμός ή τρηματοθεραπεία είναι μία παλιά θεραπευτική που βασίζεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων ενεργειακών καναλιών στο ανθρώπινο σώμα που λέγονται μεσημβρινοί. ...