ΚΗΛΕΣ

Συχνό φαινόμενο των τελευταίων ετών. Υπεύθυνοι παράγοντες είναι μαλθακός τρόπος ζωής, η έλλειψη εκγύμνασης, βαριά επαγγέλματα που καταπονούν την Σπονδυλική Στήλη, σωματοδομή με χαρακτηριστικά που έχουν αυτές, καθίζηση μεσοσπονδυλίων δίσκων, φαινόμενο διήθησης, κοίλες, ατυχήματα.
Με το βελονισμό μεθόδου WEA επιτυγχάνουμε αιμάτωση στις προβληματικές, άρα στέλνουμε οξυγόνο σε αυτές και με συνδυασμό αντανακλαστικής μεθόδου (Reflex) αποσυμπιέζουμε τα παρασπονδυλιά νεύρα που είχαν υποστεί πιεστικά φαινόμενα.
Τα αποτελέσματα γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή μετά από 2-3 συνεδρίες. Συχνότητα εφαρμογής 1-2 φορές την εβδομάδα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης προγράμματος εξαρτάται από την σοβαρότητα του περιστατικού.