ΠΟΝΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συχνό φαινόμενο στις νεαρές ηλικίες. Εφαρμόζουμε βελονισμό μεθόδου WEA για να προκαλέσουμε αιμάτωση στην περιοχή της μήτρας άρα περισσότερο οξυγόνο και αντανακλαστική προσέγγιση με τα αποτελέσματα να γίνονται αντιληπτά από τις πρώτες συνεδρίες. Συχνότητα εφαρμογής 1-2 φορές την εβδομάδα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης προγράμματος είναι 4-6 εβδομάδες εφόσον δεν υπάρχουν συνοδά προβλήματα και βεβαίως, καθοριστικός είναι και ο ιδιοσυγκρασιακός παράγον του ασθενούς.