ΚΗΛΕΣ

Συχνό φαινόμενο των τελευταίων ετών. Υπεύθυνοι παράγοντες είναι μαλθακός τρόπος ζωής, η έλλειψη εκγύμνασης, βαριά επαγγέλματα που καταπονούν την Σπονδυλική Στήλη, σωματοδομή με χαρακτηριστικά ...

Παιδί και Εναλλακτικές Θεραπείες

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Δύο από τις πιο διαδεδομένες θεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται τελευταία με μεγάλη επιτυχία και στα παιδιά, στο δυτικό κόσμο, η αντανακλαστικοθεραπεία ...