ΚΗΛΕΣ

Συχνό φαινόμενο των τελευταίων ετών. Υπεύθυνοι παράγοντες είναι μαλθακός τρόπος ζωής, η έλλειψη εκγύμνασης, βαριά επαγγέλματα που καταπονούν την Σπονδυλική Στήλη, σωματοδομή με χαρακτηριστικά ...