Ηλίας Κ.

Εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος, μου ενέπνευσε εμπιστοσυνη αμέσως και ασχολήθηκε ενδελεχώς με το θέμα μου.