Χρυσούλα Σ.

Επί πολλά έτη δεν μπορούσα να είχα φυσιολογική ζωή, λόγω εκτεταμένης αλλεργίας Μετά από 8 θεραπείες είχα μειώσει κατά πολύ το πρόβλημα.