εξαιρετικός γιατρός ένα Μαρούσι Εξαιρετικός γιατρός και άνθρωπος, μου ενέπνευσε εμπιστοσυνη αμέσως και ασχολήθηκε ενδελεχώς με το θέμα μου.

Ηλίας Κ.